Μπορείς να κρίνεις την Κλέλια Ρένεση ως ηθοποιό. Φαντάζομαι ότι μπορείς, αν το έχεις τόσο ανάγκη, να την κρίνεις και ως δημόσιο πρόσωπο για τα πολιτικά της φρονήματα. Αν κι αυτό είναι ένα red flag ότι δεν σέβεσαι τα δημοκρατικά της δικαιώματα. Είναι τουλάχιστον παράλογο, γραφικό, ύποπτο, σχεδόν καφενειακό να την κρίνεις ως μητέρα. Η Κλέλια Ρένεση γίνεται δυσάρεστη επειδή έχει φωνή και την χρησιμοποιεί.