Από το 2009, χρονιά ίδρυσης από τους Perry Chen, Yancey Strickler και Charles Adler, το Kickstarter βοηθάει τα startup project ζητώντας από τον κόσμο να τα χρηματοδοτήσει. 

Κάποιοι καταφέρνουν να συγκεντρώσουν το πολυπόθητο ποσό για να ξεκινήσουν τα project. Κάποιοι πάλι όχι. Ανάμεσά τους υπάρχουν και αυτοί που ξεπέρασαν το στόχο τους με το παραπάνω. Πολλά εκατομμύρια παραπάνω.