Οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας στην κρίση του Coronavirus ενθάρρυναν τη βία κατά των γυναικών παγκοσμίως – ακόμη και στις αυτόνομες περιοχές της βόρειας και ανατολικής Συρίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας κοινής ερευνητικής έκθεσης του Συμβουλίου Δικαιοσύνης των Γυναικών και των αυτόνομων γυναικείων δομών των δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας, η οποία παρουσιάστηκε την Κυριακή στο Qamishlo.

Κατά τη διάρκεια των αρχικών περιορισμών μεταξύ 23 Μαρτίου και 15 Ιουνίου, δεκατέσσερις γυναίκες στη Βόρεια και Ανατολική Συρία έγιναν θύματα γυναικοκτονίας. Άλλες 126 γυναίκες επηρεάστηκαν από πατριαρχική βία. Υπήρξε επίσης μια μαζική αύξηση των τάσεων αυτοκτονίας μεταξύ των γυναικών κατά την ίδια περίοδο. Μέσα σε δυόμισι μήνες, δεκαέξι γυναίκες σε ολόκληρη την αυτόνομη περιοχή έβαλαν τέλος στη ζωή τους, και σε δεκατέσσερις περιπτώσεις καταγράφηκε απόπειρα αυτοκτονίας.

Οι γυναικείες οργανώσεις αποδίδουν τα ανησυχητικά στοιχεία αφενός στην κοινωνική απομόνωση, η οποία είναι ένας σημαντικός παράγοντας άγχους και μπορεί να επιδεινώσει τις ψυχικές διαταραχές. Από την άλλη πλευρά, τα μέτρα καραντίνας αποτέλεσαν το ιδανικό έδαφος για την ενδοοικογενειακή βία. Δεδομένου ότι η αυτοκτονία συμβαίνει συχνά όταν συσσωρεύονται παράγοντες κινδύνου και οι γυναίκες που έχουν κακοποιηθεί ή τραυματιστεί από τον πόλεμο είναι επίσης ιδιαίτερα επιρρεπείς σε αυτοκτονία, ο εθελοντικός θάνατος θα μπορούσε να ήταν η τελευταία λύση και η τελευταία απόπειρα αντίστασης από αυτές τις γυναίκες να μην αποδεχτούν την κατάσταση στην οποία αναγκάζονται.

Συγκριτικά και σύμφωνα με έκθεση της Επιτροπής Γυναικών της περιοχής του Ευφράτη, τρεις γυναίκες αυτοκτόνησαν στο Kobanê το 2019. Το προηγούμενο έτος, 14 γυναίκες τελείωσαν τη ζωή τους. Το Συμβούλιο Δικαιοσύνης Γυναικών επικρίνει την έλλειψη μέτρων για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών στη Βόρεια και Ανατολική Συρία. Καλεί λοιπόν όλα τα γυναικεία ιδρύματα και οργανισμούς, καθώς και τις αρχές και τους πολιτικούς ηγέτες να αναπτύξουν μια ολοκληρωμένη και κοινή στρατηγική για την πρόληψη των αυτοκτονιών.

Η καταπολέμηση της βίας είναι περίπλοκη, και επομένως απαιτείται διατομεακή συνεργασία.