Την ανάκληση της απόφασης για την απαγόρευση των δημόσιων συναθροίσεων σε όλη την επικράτεια άνω των 4 ατόμων για το διάστημα από 15/11 έως και 18/11 ζητεί η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Σε ανακοίνωσή της η ΕΔΕ, κρίνει ότι η απόφαση κινείται εκτός συνταγματικού πλαισίου, καλώντας την Πολιτεία να προστατεύσει τη δημόσια Υγεία χωρίς όμως να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου.

Η ΕΔΕ σημείωνει ότι ακόμα και “η γενική απαγόρευση  δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο” και προσθέτει πως “δεν μπορεί τον φωτογραφικό χαρακτήρα της απόφασης, καθώς όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της “να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό ή πολύ περισσότερο σε όλη την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγματος κάτι που μόνο στις έκτακτες συνθήκες του άρθρου 48 του Συντάγματος (κατάσταση πολιορκίας) μπορεί να συμβεί”.

Η απόφαση της ελληνικής αστυνομίας είναι ουσιαστικά φωτογραφική και ως σκοπό έχει την ματαίωση κάθε εκδήλωσης για τον εορτασμό της επετείου του Πολυτεχνείου. Σε αυτό το πλαίσιο μάλιστα, οι αστυνομικές αρχές από την Παρασκευή, δηλαδή πριν την απαγόρευση, έχουν προχωρήσει σε εκατατοντάδες προσαγωγές σε Αθήνα και Θεσσαλονική με σκοπό να εμποδίσουν οποιαδήποτε απόπειρα για την οργάνωση εκδηλώσεων μνήμης.

Επιπλέον, κρίνεται ανεδαφική η επιβολή διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης, καθώς αυτή δεν βρίσκει εφαρμογή στις “μαζικές υπαίθριες συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 11”, ενώ σε ό,τι αφορά ειδικά τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του εξέγερσης του Πολυτεχνείου “δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές”.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της δικαστικής ένωσης έχει ως εξής:

Με την υπ’ αριθμό 1029/8/18 (ΦΕΚ 5046 Β’/ 14-11-2020) απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας αποφασίστηκε η απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συγκεντρώσεων στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από 15 Νοεμβρίου και ώρα 06.00’ μέχρι 18 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 21.00’, στις οποίες συμμετέχουν 4 ή και περισσότερα άτομα με την απειλή επιβολής κυρώσεων.

Το άρθρο 11 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει ότι «υπαίθριες συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτιολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής γενικά αν εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια…».

Η γενική απαγόρευση δεν παύει και αυτή να αφορά συγκεκριμένη συνάθροιση η οποία έχει εξαγγελθεί για ορισμένο τόπο και χρόνο με το ένα ή άλλο περιεχόμενο. Δεν μπορεί να επεκταθεί σε απαγόρευση και κάθε άλλης συνάθροισης σε ολόκληρη γεωγραφική περιοχή (πχ σε Νομό ή πολύ περισσότερο σε όλη την Επικράτεια) διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με αναστολή της ισχύος του άρθρου 11 του Συντάγματος κάτι που μόνο στις έκτακτες συνθήκες του άρθρου 48 του Συντάγματος (κατάσταση πολιορκίας) μπορεί να συμβεί (Σβώλου/Βλάχου, Το Σύνταγμα της Ελλάδος , Β’ , 1955, 228 και σε Κ. Χρυσόγονο, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, έκδ. 2006, 489). 

 Η δε ερμηνευτική δήλωση του άρθρου 5 του Συντάγματος, την οποία επικαλείται η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, αφορά στη λήψη ατομικών διοικητικών μέτρων περιορισμού της ελεύθερης κίνησης (πχ θέση σε καθεστώς καραντίνας συγκεκριμένου πολίτη) και δεν βρίσκει έδαφος εφαρμογής στις μαζικές υπαίθριες συναθροίσεις για τις οποίες προβλέπει αποκλειστικά και μόνο το άρθρο 11. Επιπρόσθετα θα πρέπει να τονιστεί, ότι για τις συναθροίσεις κατά την επέτειο του Πολυτεχνείου όπως και της Πρωτομαγιάς, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3 του ΠΔ 73/2020 που εκδόθηκε για τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων του ν. 4703/2020, δεν οφείλεται γνωστοποίηση στις Αρχές.

Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία μέσα στις συνθήκες της πανδημίας, χωρίς να υπερβαίνει τα όρια του Κράτους Δικαίου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι η σχολιαζόμενη απόφαση για γενική απαγόρευση των συναθροίσεων σε όλη την Επικράτεια βρίσκεται εκτός Συνταγματικού πλαισίου και θα πρέπει άμεσα να ανακληθεί.