Δυο χρόνια μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και έντεκα χρόνια μετά τη Γαλλία, το Ισραήλ συμφώνησε πως η τρανς κατάσταση δε μεταφράζεται σε ψυχική διαταραχή. Το Υπουργείο Υγείας του Ισραήλ, μετά από τρία χρόνια διαβουλεύσεων με οργανισμούς ΛΟΑΤΚΙ+, εκπόνησε νέες κατευθυντήριες γραμμές, καθορίζοντας το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται από τα νοσοκομεία και τις εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης γενικότερα, τα τρανς άτομα. Ανάμεσα στα «απαραίτητα» κρίθηκε και η ύπαρξη ενός τουλάχιστον μέλους του προσωπικού, που να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο στην ευαισθητοποίηση των τρανς ατόμων, στη χρήση των σωστών αντωνυμιών ενός τρανς ατόμου, ανεξάρτητα από το φύλο που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφα. Επιπλέον, τα τρανς άτομα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν τους χώρους σύμφωνα με την ταυτότητα φύλου τους.

Οι υπουργοί σημείωσαν, επίσης, ότι η αποκαλούμενη «θεραπεία μεταστροφής» που προσπαθεί να αλλάξει τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ταυτότητα φύλου ενός ατόμου δεν έχει ηθική ή επαγγελματική βάση. Ακόμη υπογράμμισε ότι το να είναι τρανς ένα άτομο δεν συνιστά ψυχολογική διαταραχή.

«Τα τρανς άτομα, ή τα άτομα που βρίσκονται στο τρανς φάσμα, είναι ένας όρος ομπρέλας, που χρησιμοποιείται για να περιγράψει άτομα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ταυτοτήτων φύλου, διαφορετικό από αυτό που ταυτοποιήθηκαν και καταγράφηκαν κατά τη γέννηση», αναφέρουν οι οδηγίες, σύμφωνα με τον Haaretz.

«Τα άτομα από αυτήν την πληθυσμιακή ομάδα διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να υποστούν σωματική και λεκτική βία, διακρίσεις στην απασχόληση, και έλλειψη πρόσβασης σε δημόσιους πόρους, αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά αποκλεισμένα, γεγονός που μπορεί να επιδεινώσει την ψυχολογική δυσφορία και να οδηγήσει σε ευαισθησία σε υψηλό ποσοστό σχετικής ασθένειας στον υπόλοιπο πληθυσμό» συνεχίζουν οι οδηγίες.

Η Ella Amest, γενική διευθύντρια της ομάδας υπερασπιστών Ma’avarim, δήλωσε ότι οι νέες οδηγίες είναι «ένα σημαντικό και σημαντικό βήμα για την κοινότητα και για το σύστημα υγείας». 

«Πολλές/οί από εμάς οδηγούμαστε σε ψυχολογικές υπηρεσίες λόγω των αντιπαραθέσεων μας με την τρανσφοβία, πέρα ​​από τους πιο συνηθισμένους λόγους, που βιώνουν οι υπόλοιποι πληθυσμοί, αλλά το σύστημα δεν ξέρει πάντα πώς να μας συμπεριφέρεται»

Πρόσθεσε: “Οι οδηγίες παρέχουν σε όσους εργάζονται στον τομέα ουσιαστικά, σαφή εργαλεία και υποστήριξη. Ελπίζουμε ότι όλο και περισσότερες δημόσιες υπηρεσίες θα υιοθετήσουν αυτήν τη διαδικασία και θα διατυπώσουν παρόμοιες κατευθυντήριες γραμμές μαζί με οργανισμούς ατόμων που βρίσκονται στο τρανς φάσμα.”

Η νέα οδηγία σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των τρανς ατόμων σε περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης ακολουθεί κοινές συστάσεις, που έγιναν τον Δεκέμβριο του 2020, από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Κοινωνικής Πρόνοιας που πρότειναν την εφαρμογή εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων στα δικαιώματα των τρανς στο Ισραήλ. Το σύνολο των νέων πολιτικών ήρθε ως μέρος των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την αντιμετώπιση των «εξαντλητικών, απογοητευτικών και γραφειοκρατικών» εμποδίων που αντιμετωπίζουν τα τρανς άτομα, όταν ενημερώνουν το νομικό τους όνομα, ή το φύλο τους. Η αναπληρώτρια γενική εισαγγελέας Dina Zilber και η αναπληρώτρια γενική διευθύντρια του υπουργείου Κοινωνικών Υποθέσεων Avi Motola έγραψαν σε μια ενδιάμεση έκθεση ότι οι δείκτες φύλου και τα ονόματα στα έγγραφα που εκδίδονται από την κυβέρνηση πρέπει να μπορούν να αλλάζουν με μία απλή υπεύθυνη δήλωση.