Μια νέα έρευνα της Focus Bari ρίχνει φως στις επιπτώσεις της πανδημίας στις ανθρώπινες σχέσεις και το συμπέρασμα, λίγο πολύ, είναι πως αυτές δέχτηκαν τη χαριστική βολή, μιας και δεν τις λες και εύκολο τομέα ούτε τις «καλές μέρες».

Συγκεκριμένα, ο βαθμός ικανοποίησης των Ελλήνων από τις σχέσεις τους αυτή την περίοδο εντοπίζεται σε επίπεδο «μέτριο προς αρκετά καλό», με οικογενειακές και φιλικές σχέσεις να παίρνουν ένα 7.5/10. Πολύ χαμηλότερος, ωστόσο, είναι ο βαθμός ικανοποίησης από τις ερωτικές, τις επαγγελματικές και γενικότερα τις κοινωνικές σχέσεις. Στις διαφοροποιήσεις του βαθμού ικανοποίησης, παίζουν ρόλο παράγοντες όπως η ηλικία και η φάση ζωής. Συγκεκριμένα, οι ερωτικές σχέσεις φαίνεται να αφορούν περισσότερο τις νεαρές ηλικίες, ενώ οι επαγγελματικές και οικογενειακές τις ηλικίες από 35 και άνω.

Δυο στους τρεις Έλληνες (64%) δηλώνουν πως λόγω τις πανδημίας και των συνθηκών που έχει διαμορφώσει, τουλάχιστον ένα είδος σχέσεων στη ζωή τους έχει χειροτερέψει, ενώ το 53% αισθάνονται ότι τουλάχιστον ένα άλλο είδος έχει βελτιωθεί. Σε κάθε περίπτωση, μεγάλος χαμένος σε επίπεδο σχέσεων, είναι οι κοινωνικές, με το 40% του κοινού να δηλώνει πως χειροτέρεψαν. Ως αντίβαρο, έρχονται οι οικογενειακές σχέσεις, που παρά τις εντάσεις που μπορεί να δημιουργούνται λόγω καθημερινής τριβής, φαίνεται να έχουν βελτιωθεί. Φιλικές, ερωτικές και επαγγελματικές σχέσεις έχουν χειροτερέψει εν μέσω (και λόγω) πανδημίας.

Αναρωτιέσαι πώς μπορεί να έχουν βελτιωθεί σχέσεις σε αυτές τις συνθήκες;

Οι λόγοι βελτίωσης περιλαμβάνουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο, κοινές δραστηριότητες, καλύτερη επικοινωνία, αυξημένη ενσυναίσθηση, κατανόηση και αλληλοστήριξη. Αντίθετα, η χειροτέρευσή τους οφείλεται σε αραιή και ελλιπή επικοινωνία, περιορισμένο κοινό χρόνο όπως είναι φυσικό, απομάκρυνση (ως και αδιαφορία), καθώς και εντάσεις και συγκρούσεις.