Για “αστυνομία ανέργων” κάνει λόγο η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ σε ανακοίνωση που στέκεται ξεκάθαρα απέναντι στην εφαρμογή του νέου πλαισίου του νομοσχεδίου “Δουλειές Ξανά”. Σύμφωνα με τα επίμαχα άρθρα της απόφασης που πήρε την έγκριση του ΔΣ της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και φέρει την υπογραφή του διοικητή Σπύρου Πρωτοψάλτη, προβλέπονται τα εξής:

  1. Διαγραφή από το μητρώο για δύο έτη σε περίπτωση άρνησης τριών θέσεων εργασίας, οι οποίες είναι σύμφωνες με το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης του ανέργου.
  2. Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες και διακοπή του επιδόματος, σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής σε δράση συνεχιζόμενης επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
  3. Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες σε περίπτωση παράλειψης σύνταξης του Ψηφιακού Ατομικού Σχεδίου Δράσης σε συνεργασία με τον εργασιακό σύμβουλο.
  4. Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες σε περίπτωση εγγραφής πολίτη ο οποίος ενώ δηλώνει άνεργος, απασχολείται είτε με σύμβαση ή σχέση εργασίας είτε ως αυτοαπασχολούμενος.
  5. Διαγραφή από το μητρώο για έξι μήνες για όποιον αρχίσει να απασχολείται χωρίς να το δηλώσει στη ΔΥΠΑ. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης εντός 12 μηνών, χάνει το δικαίωμα επανεγγραφής στο μητρώο ΔΥΠΑ για 2 έτη. Σε μια τέτοια περίπτωση, τυχόν παροχές που έχουν καταβληθεί θα αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, ενώ επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο.
  6. Προσωρινή διαγραφή από το μητρώο ΔΥΠΑ για χρονική διάρκεια ανάλογη με τη βαρύτητα της παράβασης και αναζήτηση παροχών που τυχόν έχουν καταβληθεί, σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης του ανέργου ως προς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Ψηφιακό Μητρώο. Το ίδιο ισχύει και εάν ο άνεργος παραλείψει να τα επικαιροποιήσει.
https://t.co/Dsvrx3z59L

H απόφαση που δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ρυθμίζει, μεταξύ άλλων, το πλαίσιο υποχρεώσεων της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους όσο και των ανέργων προς τη ΔΥΠΑ με σκοπό να συνεχίσουν να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας αλλά και το νέο “μπόνους” από το επίδομα εργασίας ύψους 300 ευρώ. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΑΕΔ έχει εκδόσει ανακοίνωση για τα επίμαχα άρθρα μόλις μία ημέρα πριν τη δημοσίευση της απόφασης. Όπως σημειώνει, “με το νομοσχέδιο “Δουλειές Ξανά”, ο ΟΑΕΔ θα διαγράφει ανέργους μέχρι και 2 χρόνια από τα μητρώα του, μετατρέποντας μια ευαίσθητη δημόσια υπηρεσία σε “αστυνομία ανέργων”

https://twitter.com/hashtag/%CE%B1%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%AF%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

Oι μακροχρόνια (εγγεγραμμένοι) άνεργοι άνω των 5 ετών θα λάβουν ένα εφάπαξ επίδομα εργασίας, ύψους 300 ευρώ, που θα δοθεί σε όσους συναινέσουν να καταρτιστεί Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης. Το επίδομα αυτό δίνεται μία μόνο φορά και εφόσον ο άνεργος δεν λαμβάνει κάποια από τις παροχές.

https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CF%83%CF%84%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%B1_%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CF%81%CE%B3%CF%89%CE%BD?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων του Οργανισμού, η σχετική απόφαση ελήφθη χωρίς την παρουσία εκπροσώπου από την πλευρά τους, γεγονός που ερμηνεύεται ως προσπάθεια διαφυγής από διαφαινόμενες αντιδράσεις. Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για “αστυνομοκρατική αντίληψη της διοίκησης του ΟΑΕΔ” και σημειώνουν ότι με τον τρόπο αυτό μετατρέπεται μια ευαίσθητη υπηρεσία του Δημοσίου σε “αστυνομία ανέργων”.

https://twitter.com/K_Hatzidakis?ref_src=twsrc%5Etfw

Ο εργασιακός σύμβουλος της υπηρεσίας επικοινωνεί με τον άνεργο και τον ενημερώνει ότι υπάρχει δουλειά που αντιστοιχεί στα προσόντα του. Εάν εκείνος πάει στο ραντεβού με τον εργοδότη αλλά δεν επιλεγεί, συνεχίζει να παίρνει το επίδομα. Αν όμως απορρίψει τρεις φορές θέσεις που σύμφωνα με τον σύμβουλό του «ταιριάζουν» στο προφίλ του, τότε διακόπτεται. Σημαντική παράμετρος εδώ είναι πως το μέτρο δεν αφορά στους πρώτους 12 μήνες επιδότησης.