Προκειμένου να αξιοποιηθεί το κονδύλι των 3,3 εκατ. ευρώ, που έχει εξασφαλίσει το υπουργείο Υγείας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.στο πλαίσιο της Έκτακτης Χρηματοδότησης του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME).

Οι συμβάσεις υπεγράφησαν μεταξύ του ΚΕΕΛΠΝΟ που είναι ο φορέας υλοποίησης του έργου και της 2ης ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και μεταξύ ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΑΒ.

Η υπογραφή των συμφωνιών δίνουν το «πράσινο φως» για την πρόσληψη 141 ατόμων ιατρικών και παραϊατρικών ειδικοτήτων, σε θέσεις που είχαν προκηρυχθεί μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του ΚΕΕΛΠΝΟ (29/12/2015 Αρ. Πρωτοκ. 4294) και θα καλύψουν τις άμεσες και επιτακτικές ανάγκες που έχουν προκύψει λόγω των αμείωτων προσφυγικών ροών στα Γενικά Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας σε Χίο, Σάμο, Λέρο, Λέσβο, Κάλυμνο, Κω, Ρόδο, Τήλο και Σύμη, καθώς και παραρτήματα του ΕΚΑΒ στο Ανατολικό Αιγαίο (Ρόδος, Λέσβος, Σάμος, Χίος, Κως, Κάλυμνος και Λέρος).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Υγείας, «με αυτές τις προγραμματικές συμφωνίες καλύφθηκε περίπου το 80% των προκηρυγμένων θέσεων, ενώ όσες έμειναν κενές θα επαναπροκηρυχθούν άμεσα».

Για πρώτη φορά, στην αξιολόγηση των αιτούντων ακολουθήθηκαν διαδικασίες ΑΣΕΠ, χωρίς προσωπική συνέντευξη, καθώς η ηγεσία του Υπουργείου έχει θέσει ως πρωταρχικό σκοπό τη στελέχωση του Συστήματος Υγείας με πιο διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες.

Το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι «θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη απορρόφηση του κονδυλίου αυτού, ώστε να ενισχυθεί το Δημόσιο Σύστημα  Υγείας τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό».