Στην εκδήλωση, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ κ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μπενίσης καθώς και ανώτερα στελέχη της Εταιρείας. Την ενημέρωση προλόγισε ο Πρόεδρος της Εταιρείας, περιγράφοντας τον προσανατολισμό της ΕΥΔΑΠ στην ανάπτυξη μέσω επενδύσεων, στο περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και στην διευθέτηση των απαιτήσεων τόσο από τους ΟΤΑ όσο και από τους οικιακούς καταναλωτές. Επίσης τόνισε τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ΕΥΔΑΠ και την στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με το νέο κοινωνικό τιμολόγιο.

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους, ενώ δόθηκε έμφαση στην επίδραση μεμονωμένων γεγονότων που έλαβαν χώρα στις χρήσεις 2014 και 2015 και παρουσιάστηκαν τα αντίστοιχα αναπροσαρμοσμένα (adjusted) EBITDA. Ιδιαίτερα τονίστηκε το αυξημένο μέρισμα (0,21 ευρώ ανά μετοχή) που θα προταθεί στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, επιβεβαιώνοντας την πάγια μερισματική πολιτική της Εταιρείας.

Αναλύθηκαν επίσης οι στόχοι, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η βελτίωση της εταιρικής λειτουργίας και ο εκσυγχρονισμός της Εταιρείας που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα αλλά και τα μελλοντικά σχέδια της ΕΥΔΑΠ για την περαιτέρω ανάπτυξη και αποτελεσματικότητα της Εταιρείας.

Ενημερώνεται το επενδυτικό κοινό ότι η παρουσίαση της Εταιρείας θα βρίσκεται αναρτημένη στον δικτυακό τόπο της ΕΥΔΑΠ στην ενότητα Σχέσεις με Επενδυτές.