Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αφορούν σε 850 θέσεις εργασίας 8μηνης διάρκειας έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα του, το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., ως φορέας υλοποίησης  για το «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Επείγουσας Υγειονομικής Διαχείρισης για την Προσφυγική Κρίση».

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο της Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης & Εσωτερικών Υποθέσεων (DG HOME) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τις νέες θέσεις εργασίας λήγει τη Δευτέρα 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 15:00. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Οργανισμού: www.keelpno.gr