Από τις δύο διαδοχικές αυτοψίες στις 25 και 26 Αυγούστου διαπιστώθηκε περιορισμένης έκτασης συσσώρευση στάσιμων υδάτων στο ισόγειο, εξαιτίας βλάβης του υδραυλικού δικτύου στο χώρο εγκαταστάσεων, καθώς επίσης εκτεταμένη συσσώρευση στάσιμων υδάτων-λυμάτων που οφείλεται σε βλάβη του αποχετευτικού συστήματος.

Κατόπιν υποδείξεων του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., πραγματοποιήθηκε άντληση των υδάτων και καθαρισμός του χώρου όπως επιβεβαιώθηκε κατά τη διενέργεια της σημερινής δεύτερης αυτοψίας.

Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συνέστησε την άμεση έναρξη των εργασιών μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των βλαβών και προτείνει την κάλυψη των αναγκών του φιλοξενούμενου πληθυσμού με επαρκή αριθμό εγκαταστάσεων ατομικής υγιεινής (τουαλέτες, ντουζιέρες, νιπτήρες). Μη εφαρμογή των συστάσεων αυτών θα εγκυμονούσε κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Επιπρόσθετα, επεσήμανε την ανάγκη για τήρηση των κανόνων ατομικής υγιεινής και για το λόγο αυτό ο Οργανισμός διέθεσε ενημερωτικό υλικό.

Όπως ανακοινώθηκε από τη διοίκηση του Κέντρου, “σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συνεχίζει με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τις παρεμβάσεις του με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας”.