1. Δικαίωμα συμμετοχής. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες-επισκέπτες της σελίδας του διαδικτυακού τόπου www.provocateur.gr  στο facebook που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και διαθέτουν προσωπική σελίδα στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα μίας μόνο συμμετοχής καθ’ όλη τη διάρκεια του Διαγωνισμού και θα μπορεί να κερδίσει μόνον ένα (1) σετ δώρου.  Για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό δυνάμει του παρόντος όρου, νόμιμος δικαιούχος οιουδήποτε δικαιώματος που προβλέπεται ρητά (π.χ. συμμετοχής στην κλήρωση, δώρου σε περίπτωση ανάδειξης) είναι μόνον ο χρήστης – επισκέπτης που θα κάνει “comment” και “tag” στην ανάρτηση του διαγωνισμού στην ανωτέρω σελίδα, εφόσον προκύπτει ταυτοπροσωπία του χρήστη του λογαριασμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook και του φυσικού προσώπου που θα διεκδικήσει το δώρο. Δικαίωμα συμμετοχής έχει το κάθε πρόσωπο μόνο μία φορά και τυχόν πολλαπλές συμμετοχές θα προσμετρούνται ως μία. Η συμμετοχή είναι έγκυρη μόνο εφ’ όσον ο χρήστης-επισκέπτης κάνει “comment” και “tag” στο post του διαγωνισμού. Κάνοντας “comment” και “tag” στο post του διαγωνισμού, κατά τα ανωτέρω, o ενδιαφερόμενος ρητά αποδέχεται τους Όρους Χρήσης του διαδικτυακού τόπου  www.provocateur.gr   καθώς και την αποστολή σε αυτόν e-mails με ενημερωτικό και διαφημιστικό χαρακτήρα από τους διαδικτυακούς τόπους των οποίων έχει την εμπορική εκμετάλλευση η διοργανώτρια εταιρεία ή συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες.

2.    Αποκλειόμενα πρόσωπα. Οι εργαζόμενοι της TNC Digital Media/ Webjar καθώς και όσοι συνδέονται με αυτούς με συγγένεια έως και β΄ βαθμού καθώς και οι σύζυγοι αυτών, δεν έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

 3.    Περιγραφή του Διαγωνισμού. Η έγκυρη συμμετοχή στο διαγωνισμό επιτυγχάνεται κάνοντας “comment” και “tag” κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο διαθέτει λογαριασμό στο μέσo κοινωνικής δικτύωσης facebook, κάτω από το συγκεκριμένο post του διαγωνισμού που θα δημοσιεύσει η Εταιρεία στην επίσημη σελίδα του www.provocateur.gr  στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook. Κάνοντας “comment” και “tag” ο επισκέπτης δέχεται τους παρόντες όρους διαγωνισμού και λαμβάνει αυτομάτως συμμετοχή στην κλήρωση του διαγωνισμού.

4.       Αντικείμενο Διαγωνισμού: Τα δώρα που προκηρύσσονται είναι:

Ψησταριά κάρβουνου Compact 47εκ, κωδ 1221004, Ποσότητα 3 τεμ., Δοχείο εκκίνησης, κωδ 7416, Ποσότητα 3 τεμ., Κάρβουνα 5kgs, κωδ 17825, Ποσότητα 3 τεμ.

Κάθε δικαιούχος θα κερδίσει ένα σετ (1 ψησταριά, 1 δοχείο εκκίνησης, 1 συσκευασία κάρβουνα 5kg).

5.       Προθεσμία συμμετοχής στο διαγωνισμό: Η συμμετοχή στην κλήρωση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά τα ανωτέρω από τηv Παρασκευή 26/2/2021 ώρα 16:00 π.μ., έως την Τρίτη 2/3/2021 ώρα 14:00 μ.μ..

6.       Ανάδειξη νικητών του διαγωνισμού: Οι τρεις (3) νικητές του διαγωνισμού  θα αναδειχθούν με κλήρωση.

7.       Τόπος χρόνος και διαδικασία ανάδειξης νικητή του διαγωνισμού:  Οι τρεις  (3) δικαιούχοι θα αναδειχθούν έπειτα από ηλεκτρονική κλήρωση την Τρίτη 2/3/2021 και ώρα 14:30μ.μ. στα γραφεία της TNC Digital Media/ Webjar . Με την ολοκλήρωση της κλήρωσης συντάσσεται και το σχετικό πρακτικό της κληρώσεως παρουσία δικηγόρου. Το σχετικό πρακτικό φυλάσσεται από την διοργανώτρια εταιρεία για χρονικό διάστημα ενός μήνα.

8.       Φύση Διαγωνισμού:  Τα δώρα του διαγωνισμού είναι ήδη προκαθορισμένα και συγκεκριμένα, και αποκλείεται η μεταβίβαση η ανταλλαγή ή η εξαργύρωσή τους. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία του πρόσωπου – χρήστη της σελίδας στο facebook μέσω της οποίας έγινε το σχόλιο και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο του διαγωνισμού η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου.

9.       Ειδοποίηση νικητών. Τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν την Τρίτη 2/3/2021 στις 17:30μ.μ., με “mention” σε σχόλιο στο facebook post του διαγωνισμού, στη facebook fanpage του www.provocateur.gr. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν και μέσω προσωπικού μηνύματος στο inbox του λογαριασμού τους στο facebook. Στο μήνυμα αυτό θα τους ζητείται να αποστείλουν, έως τις 13:00μ.μ. την 03/03/2021 , το ονοματεπώνυμό τους, όπως αναγράφεται στην αστυνομική τους ταυτότητα, και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η επικοινωνία εγκαίρως με κάποιον νικητή για οποιονδήποτε λόγο, ή σε περίπτωση που δεν απαντήσει ο νικητής στο mail της εταιρείας, ο νικητής θα χάνει κάθε δικαίωμα επί του δώρου και το δώρο θα μείνει αδιάθετο. Σε περίπτωση άρνησης αποστολής των στοιχείων που θα ζητηθούν από την Εταιρεία, από νικητή, για οποιοδήποτε λόγο ή σε περίπτωση που δεν προκύπτει ταυτοπροσωπία μεταξύ του λογαριασμού μέσω του οποίου έλαβε συμμετοχή στο διαγωνισμό ο χρήστης – επισκέπτης και του φυσικού προσώπου που διεκδικεί το δώρο, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη χορήγηση του δώρου. Αλλαγή στην ημερομηνία κατά την οποία κληρώθηκε έκαστος νικητής να κάνει χρήση του δώρου, δεν γίνεται.

10.   Παραλαβή δώρου. Τα ονόματα των νικητών θα δοθούν στους διοργανωτές και οι νικητές θα παραλάβουν το δώρο τους από το ταμείο του Gazi Music Hall, την ημέρα του party στο οποίο έχουν κληρωθεί να παραβρεθούν, σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται υπό τον όρο 4 ανωτέρω.

11.   Τύχη δώρου σε περίπτωση κλήρωσης αποκλειόμενου προσώπου. Στην περίπτωση που κάποιος συμμετέχων εργάζεται στις εταιρείες της παραγράφου 2, ή είναι συγγενικό του πρόσωπο έως και β΄ βαθμού και ανακηρυχθεί νικητής, ή σε περίπτωση που αναδειχθεί νικητής ανήλικο πρόσωπο, το δώρο θα μείνει αδιάθετο.

12.   Συναίνεση του δικαιούχου σε διαφημιστική προβολή. Η TNC Digital Media/ Webjar διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει το όνομα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες του νικητή και του/της συνοδού του στο site της ή/και σε οποιαδήποτε έντυπο ή μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος όπως ενδεικτικά της παραλαβής του δώρου. Η  TNC Digital Media/ Webjar επίσης διατηρεί το δικαίωμα στη χρήση του ονόματος του νικητή και της φωτογραφίας του και του/της συνοδού του για λόγους διαφημιστικής προβολής από την ίδια, χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης. Άρνηση του νικητή ή του συνοδού του να συμμετάσχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί, δίνει στο δικαίωμα στην TNC Digital Media/ Webjar να αρνηθεί την χορήγηση του σχετικού δώρου. Ο δικαιούχος και ο/η συνοδός του δηλώνουν ότι συγκατατίθενται στη χρήση των οποιονδήποτε αρχείων προβολής (βίντεο, φωτογραφία κλπ) που υλοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού ή της παραλαβής του δώρου.

13. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του χρήστη/συμμετέχοντα στο διαγωνισμό διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997, Π.Δ. 207/1998 και αρ. 8 Ν. 2819/2000) όσο και του Ευρωπαϊκού Δικαίου (Οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων δε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Η Εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης/συμμετέχων στο διαγωνισμό έχει τη δυνατότητα, αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό ρητώς και ανεπιφύλακτα συμφωνεί να εγγράφεται ως μόνιμο μέλος στον ιστότοπο www.provocateur.gr και τους λοιπούς ιστότοπους που η TNC Digital Media/ Webjar εκμεταλλεύεται εμπορικά.

14.   Περιορισμός ευθύνης εταιρείας. Η TNC Digital Media/ Webjar δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για λόγους που βρίσκονται έξω από την σφαίρα του ελέγχου της  τα διατηρούμενα αρχεία της αλλοιωθούν ή καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς.  Η ευθύνη της TNC Digital Media/ Webjar εξαντλείται στην παροχή των προσκλήσεων σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται υπό τον όρο 4 ανωτέρω. Τα έξοδα μετάβασης, μετακίνησης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα έξοδα, βαρύνουν αποκλειστικά τους νικητές.

15.   Δημοσιότητα όρων διαγωνισμού: Oι όροι του παρόντος Διαγωνισμού θα είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.provocateur.gr καθ’ όλη την διάρκεια του διαγωνισμού.

16.   Επιφύλαξη δικαιώματος τροποποίησης. Η TNC Digital Media/ Webjar διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του διαγωνισμού, να αλλάξει τα προσφερόμενα δώρα, να παρατείνει ή να συντομεύει τη διάρκειά του Διαγωνισμού και χωρίς προειδοποίηση.

Για την TNC DIGITAL MEDIA GROUP