Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι η ανακύκλωση και γενικότερα η προστασία περιβάλλοντος είναι θέμα παιδείας και κουλτούρας. Σαν αποτέλεσμα, κρίνεται ως κομβικής σημασίας η εκπαίδευση και η κινητοποίηση των παιδιών να αρχίζει από την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, με βιωματικό και διαδραστικό τρόπο. 

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης, αλλά και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανακύκλωση των μπαταριών και με στόχο τη δημιουργία κοινωνικής συνείδησης των παιδιών για ένα καλύτερο περιβάλλον, η εταιρεία ΑΦΗΣ σε συνεργασία με την Οργάνωση Γη διενήργησε σχολικό διαγωνισμό σε μαθητές Δημοτικού, ηλικίας 7-12 ετών, τους μελλοντικούς ενήλικες αυτού του πλανήτη. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικά σχολεία (δημόσια και ιδιωτικά) σε πανελλαδικό επίπεδο, με μαθητές των Α’ έως ΣΤ’ τάξεων και ίσχυσαν οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για όλα τα Δημοτικά σχολεία που δήλωσαν συμμετοχή. Συνολικά, η συμμετοχή έφθασε τα 1.400 δημόσια & ιδιωτικά σχολεία από όλη την Ελλάδα, εκπαιδεύοντας 250.000 μαθητές στην ανακύκλωση μπαταριών.

Το πρόγραμμα είχε σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους κινητοποιήσει, ώστε να κατανοήσουν την σημασία της χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης μπαταριών, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την περιβαλλοντική συνείδηση της σχολικής κοινότητας και την ευαισθητοποίησή της στην ανακύκλωση. Μέσα από ενέργειες ενημερώθηκαν οι μαθητές για την διαδικασία και τα οφέλη της ανακύκλωσης μπαταριών, καθώς και για το όφελος που συνεπάγεται για το Περιβάλλον, την Δημόσια Υγεία, την Κλιματική Αλλαγή, καθώς και την συσχέτιση με την Κυκλική Οικονομία. Σαν ποσοτικός στόχος είχε τεθεί η αύξηση των συλλεγμένων φορητών μπαταριών προς ανακύκλωση από τα Δημοτικά Σχολεία της χώρας σε ποσοστό 20%, ενώ τελικά η επιτευχθείσα αύξηση της συλλογής έφθασε το 1.128%, δηλ. ανήλθε στους 124 τόνους τη σχολική χρονιά 2021-22 από τους 11 τόνους την προηγούμενη χρονιά.

Να επισημανθεί ότι τα 34 πιο ενεργά σχολεία κατάφεραν να συγκεντρώσουν έκαστο άνω των 500 κιλών, σχεδόν το 30% του συνόλου των μπαταριών από τα Δημοτικά σχολεία ολόκληρης της χώρας. Αυτό το γεγονός αποδεικνύει τον σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξει ο εκπαιδευτικός στην εκπαίδευση της ανακύκλωσης. Στην επικοινωνία της ΑΦΗΣ με τα πρωτεύσαντα σχολεία, διαπιστώθηκε ότι υπήρχε τουλάχιστον ένας ένθερμος εκπαιδευτικός της προστασίας του περιβάλλοντος που μύησε έμπρακτα και καθοδήγησε μεθοδικά τα παιδιά στην ανακύκλωση μπαταριών.

Ως εκ τούτου, στον διαγωνισμό της φετινής σχολικής χρονιάς 2022-2023 προγραμματίζεται κίνητρο-δώρο για τους εκπαιδευτικούς των νικητήριων σχολείων, με σκοπό να συμβάλλουν ενεργά στην δράση της ΑΦΗΣ. Επιπλέον, λόγω των πολύ θετικών αποτελεσμάτων, ο διαγωνισμός επεκτείνεται στα Νηπιαγωγεία και στα Γυμνάσια όλης της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι!