Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου, που είναι γνωστός ως ΝΑΤΟ ή Ατλαντική Συμμαχία (από τα αρχικά στα αγγλικά: Νοrth Αtlantic Τreaty Οrganizatiοn) είναι μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία χωρών της Δύσης με πολυεπίπεδο αντικείμενο (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό) και σκοπό την προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων τους και την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-μέλους από άλλες. 

Αιτία της δημιουργίας του ήταν, μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, η ύπαρξη του αντίπαλου δέους του Ανατολικού Μπλοκ και η έναρξη του ψυχρού πολέμου.

Η συμμαχία αυτή υπογράφτηκε στις 4 Απριλίου του 1949 στην Ουάσινγκτον από 12 χώρες της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής (Βέλγιο, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Δανία, ΗΠΑ, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ολλανδία, Πορτογαλία ).

 Το 1952 προσχώρησαν στη συμμαχία η Ελλάδα και η Τουρκία και το 1955 η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας.

Η προσχώρηση της τελευταίας προκάλεσε ως αντίδραση τη σύναψη του συμφώνου της Βαρσοβίας από τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.

Μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου και την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ, πολλές χώρες που ανήκαν  στο σύμφωνο της Βαρσοβίας προσχώρησαν στη Βορειοατλαντική Συμμαχία αυξάνοντας τον αριθμό των μελών της σε 28.

Στις μέρες που διανύουμε, ο Οργανισμός επεμβαίνει σε διάφορα σημεία της υδρογείου, όπως Βοσνία, Σερβία, Λιβύη, Αφγανιστάν κ.α., όπου θεωρεί, υποκειμενικά, ότι θίγονται ζωτικά του συμφέροντα. 

Παρακολουθήστε το ακόλουθο σχετικό βίντεο: