Μία από τις βασικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται το εγχείρημα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και το όραμα της κοινής εσωτερικής αγοράς, είναι αυτή που σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή των εργαζομένων, βάση της οποίας κάθε ευρωπαίος πολίτης μπορεί να μετακινηθεί και να βρει εργασία σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος επιθυμεί.

Πριν την είσοδο των χωρών της ανατολικής Ευρώπης στην Ε.Ε., η οικονομική ανομοιογένεια, η «ψαλίδα» αν θέλετε, ανάμεσα στα κράτη-μέλη δεν ήταν τόσο μεγάλη. Ωστόσο, η ιστορική διεύρυνση προς τις χώρες του πρώην Σιδηρούν Παραπετάσματος (2004), το ξέσπασμα της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (2007) και η παγκόσμια οικονομική ύφεση (2008), κλόνισαν το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα η οικονομική ανομοιογένεια στο εσωτερικό της να αρχίζει να γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Με αποτέλεσμα, κατά τη διάρκεια της τελευταίας αυτής δεκαετίας, να εντείνονται οι ενδοκοινοτικές ροές εργαζομένων που ψάχνουν να βρουν ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον, κυρίως από τις χώρες του νότου και της ανατολής προς τις αντίστοιχες κεντροευρωπαϊκές.

Ποιες είναι όμως αναλυτικά οι χώρες-αποδέκτες της διαρροής εγκεφαλών; Και ποιες είναι αυτές που χάνουν μεγάλο μέρος από το εξειδικευμένο τους εργατικό δυναμικό;

Στον χάρτη που ακολουθεί, τα χρώματα δείχνουν το κατά πόσο μια χώρα έχασε ή κέρδισε από το 2003 κι έπειτα σε όρους εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.
 

 

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, οι πηγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνουν πως τα τελευταία 11 χρόνια έχουν εισρεύσει στη χώρα 4.554 επαγγελματίες οι οποίοι είχαν αποκτήσει την ειδικότητά τους σε κάποια άλλη χώρα της Ε.Ε. Αντιθέτως, η διαρροή εγκεφάλων ανέρχεται σε 22.260 επαγγελματίες. Οι τελευταίοι, απέκτησαν την ειδικότητά τους στην Ελλάδα και επέλεξαν το δρόμο της μετανάστευσης για εργασιακούς λόγους. Επομένως, η Ελλάδα του 2014 υπολείπεται συνολικά 17.706 εξειδικευμένων εργαζομένων συγκριτικά με το 2003.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά την Πολωνία (33.207 επαγγελματίες), τη Γερμανία (29.670 επαγγελματίες) και τη Ρουμανία (26.496 επαγγελματίες), η Ελλάδα είναι τέταρτη στην κατάταξη με τις χώρες που έχουν τη μεγαλύτερη διαρροή εγκεφάλων. Αν αναλογιστούμε δε τις αναλογίες βάσει των πληθυσμιακών μεγεθών, τότε βλέπουμε πως η χώρα μας καταγράφει τη μεγαλύτερη εξαγωγή μυαλών από οποιονδήποτε άλλο ευρωπαίο εταίρο.

Τώρα, σε ότι έχει να κάνει με τους πόλους έλξης των εξειδικευμένων εργαζομένων, το Ηνωμένο Βασίλειο έρχεται πρώτο στη λίστα των προτιμήσεων, με 76.956 άτομα να το επιλέγουν ώστε να εργαστούν εκεί. Ακολουθούν η Γερμανία με 38.343, το Βέλγιο με 22.835, η Κύπρος με 22.834 και η Αυστρία με 19.625.


Τα επαγγέλματα που καταγράφουν τη μεγαλύτερη κινητικότητα είναι τα εξής:

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (54.040)
Γιατροί (47.998)
Νοσοκόμοι (39.773)
Φυσιοθεραπευτές (12.529)
Οδοντίατροι (8.907)

 

Τέλος, σε ότι αφορά τη χώρα προορισμού που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη προτίμηση των Ελλήνων, πρώτη εμφανίζεται η Κύπρος με 15.460 Έλληνες να μεταναστεύουν προς αυτήν. Ακολουθεί το Ηνωμένο Βασίλειο με 3.450 και η Γερμανία με 1.983 Έλληνες μετανάστες.

*Στο διαδραστικό χάρτη που ακολουθεί, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε χώρα επιθυμείτε προκειμένου να δείτε τα στοιχεία που ισχύουν για κάθε μία από αυτές ξεχωριστά.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
!doctype>