Μοντέλο, παρουσιάστρια, ηθοποιός. Τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Βλέποντάς τη, παρατηρώντας της καλύτερα ή μάλλον, χαζεύοντάς την, καταλαβαίνεις γιατί εφευρέθηκε η τηλεόραση.
 
Είναι από το είδος της γυναίκας που ανήκει στην ανθρωπότητα!