Το πρώτο και πιο εντυπωσιακό εύρημα της δημοσκόπησης της GPO για το Provocateur, που διεξήχθη από 7 έως 11 Οκτωβρίου είναι η εδραίωση του διαδικτύου, σε ό,τι αφορά τον τρόπο ενημέρωσης που επιλέγουν οι πολίτες στην Α’ και Β’ Αθηνών για να ενημερωθούν γύρω από τις πολιτικές εξελίξεις.

Ένα δεύτερο εύρημα είναι αυτό του κατακερματισμού του ραδιοφώνου, ενώ την ενημέρωση από τις εφημερίδες επιλέγουν περίπου 1 στους 4.

Δείτε τι απάντησαν οι πολίτες:

Ερώτηση 1: Με ποιον τρόπο ενημερώνεστε για τις πολιτικές εξελίξεις;

Α’ Αθηνών

Στην Α’ Αθηνών, οι ερωτώμενοι δήλωσαν πως ενημερώνονται για τις πολιτικές εξελίξεις από την τηλεόραση, σε ποσοστό 61,5%.

Το 52,9% (παραπάνω από 1 στους 2) απαντούν το διαδίκτυο.

Οι εφημερίδες βρίσκονται στην τρίτη θέση με 26,3%, το ραδιόφωνο στην τέταρτη με 12,7, ενώ από τις προσωπικές επαφές το 9,8% των ερωτώμενων.

Β’ Αθηνών

Η σειρά κατάταξης δεν αλλάζει ούτε στη Β’ Αθηνών, εκεί που το 57,3% των πολιτών εμφανίζεται να προτιμά την ενημέρωση των πολιτικών εξελίξεων μέσω της τηλεόρασης.

Το διαδίκτυο εμπιστεύεται το 52,2%, τις εφημερίδες το 26,7%, το ραδιόφωνο το 14,4%, ενώ από προσωπικές επαφές ενημερώνεται το 10,8%.

Στην ανάλυση ανά φύλο, σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών της Α’ Αθήνας παρατηρούμε πως οι άνδρες επιλέγουν για την ενημέρωσή τους το διαδίκτυο έναντι της τηλεόρασης (60,8% έναντι 54,4%) σε αντίθεση με τις γυναίκες που επιλέγουν την τηλεόραση (67,9% έναντι 45,6).

Το διαδίκτυο κερδίζει κατά κράτος ακόμη και την τηλεόραση, στις νεανικές ηλιακιακές ομάδες.

Στις ηλικίες από 18 έως 29 ετών το 81,5% προτιμά το διαδίκτυο, έναντι 47,8% της τηλεόρασης, 13% τις εφημερίδες και μόλις 3,3% το ραδιόφωνο.

Στις ηλικίες από 30 έως 44 ετών και πάντα για την Α’ Αθήνας, το 75% δηλώνει το διαδίκτυο, το 51,9% την τηλεόραση, το 20,2%, προτιμά την εφημερίδα, ενώ το 11,1% το ραδιόφωνο.

Στις επόμενες δύο ηλικιακές ομάδες, η «κορυφή» αλλάζει χέρια…

Το 65,2% των πολιτών ηλικίας από 45 έως 59 ετών των πολιτών που ζουν στην Α’ Αθηνών, δηλώνει πως ενημερώνεται για τις πολιτικές εξελίξεις από την τηλεόραση. Το 46,2% προτιμά το διαδίκτυο, το 29,4% τις εφημερίδες και το 14,9% το ραδιόφωνο.

Όσο μεγαλώνει το ηλιακιακό γκρουπ, τόσο αυξάνεται και η προτίμηση προς την τηλεόραση. Έτσι, στις ηλικίες 60 και άνω, το 80,2% απαντά πως ενημερώνεται από την τηλεόραση, το 41,5% από τις εφημερίδες (παραδοσιακοί αναγνώστες), το 20,5% από το ραδιόφωνο, ενώ υπάρχει και ένα 10,5% που απαντούν από το διαδίκτυο.

Στην ανάλυση ανά φύλο για τη Β’ Αθηνών παρατηρούμε πως, όπως και στην Α’ Αθηνών, οι άνδρες δηλώνουν πως επιλέγουν το διαδίκτυο για την ενημέρωσή τους έναντι της τηλεόρασης (55,1% έναντι 54,7%). Αντίθετα, οι γυναίκες προτιμούν την τηλεόραση (59,8% έναντι 49,5%).

Στις νεαρές ηλικιακές ομάδες το διαδίκτυο καταλαμβάνει και εδώ την πρώτη θέση.

Οι νέοι από 18 έως 29 ετών επιλέγουν για την ενημέρωση τους το διαδίκτυο σε ποσοστό 74,5%. Το 35,3% δηλώνει την τηλεόραση, το 14,7% προτιμά τις εφημερίδες και ένα ποσοστό της τάξης του 10,8% απαντά πως ενημερώνεται για τις πολιτικές εξελίξεις από το ραδιόφωνο.

Στις ηλικίες από 30 έως 44 ετών, το 64,6% των ερωτηθέντων προτιμά το διαδίκτυο, το 50,9% την τηλεόραση, το 21,4% τις εφημερίδες και το 15,5% το ραδιόφωνο.

Στην ηλικιακή ομάδα από 45 έως 59 ετών, η τηλεόραση επανακάμπτει, αφού την επιλέγει το 60,9%. Το 54% δηλώνει πως ενημερώνεται από το διαδίκτυο, το 29,5% από τις εφημερίδες και το 17,2% από το ραδιόφωνο.

Τέλος, στις ηλικίες από 60 ετών και πάνω, το ποσοστό των πολιτών που προτιμά την τηλεόραση αγγίζει το 80,9%, τις εφημερίδες επιλέγει το 40,9%. Η έκπληξη έρχεται από εκείνους που προτιμούν το διαδίκτυο, που είναι περισσότεροι από αυτούς που επιλέγουν το ραδιόφωνο (15,6% έναντι 13,3%).


 

Μέσο ενημέρωσης – κομματικές προτιμήσεις (Α’ Αθηνών)

Οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2012, προτιμούν να ενημερώνονται από την την τηλεόραση (73%), σε αντίθεση με αυτούς του ΣΥΡΙΖΑ που επιλέγουν το διαδίκτυο (69,1%).

Οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ (67,8%), της Χρυσής Αυγής (57,7%), της ΔΗΜΑΡ (70,3%) και του ΚΚΕ (65,9%) επιλέγουν, επίσης, την τηλεόραση, ενώ οι ψηφοφόροι των ΑΝ.ΕΛ επιλέγουν ως πρώτο μέσο το διαδίκτυο (76,6%)

Μέσο ενημέρωσης – κομματικές προτιμήσεις (B’ Αθηνών)

Στη Β’ Αθηνών υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων εκτός των δύο πρώτων κομμάτων (ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ) που έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά με αυτά της Α’ Αθηνών.

Έτσι, οι ψηφοφόροι της Χρυσής Αυγής και της ΔΗΜΑΡ προτιμούν την ενημέρωσή τους από το διαδίκτυο έναντι της τηλεόρασης. Οι ψηφοφόροι των ΑΝ.ΕΛ δείχνουν και σε αυτήν την περιφέρεια την προτίμησή τους στο διαδίκτυο, αλλά η «ψαλίδα» σε σχέση με την τηλεόραση «κλείνει».

Μέσο ενημέρωσης και επάγγελμα (Α’ Αθηνών)

Η επικράτηση του διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης έναντι της τηλεόρασης στα δυναμικά κοινά είναι εμφανής και στα ευρήματα της δημοσκόπησης που προκύπτουν ανάλογα με την επαγγελματική ομάδα.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι προτιμούν ξεκάθαρα το διαδίκτυο, όπως το ίδιο συμβαίνει με τους εργοδότες/αυτοαπασχολούμενους, τους φοιτητές/σπουδαστές και τους ανέργους, ενώ η τηλεόραση πιάνει… “καθεστωτικά” ποσοστά στις νοικοκυρές και τους στους συνταξιούχους.

Μέσο ενημέρωσης και επάγγελμα (B’ Αθηνών)

Τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO δεν αλλάζουν δραματικά στη Β’ Αθηνών, αφού και πάλι μόνο οι συνταξιούχοι και οι νοικοκυρές εμφανίζονται να επιλέγουν την τηλεόραση για την ενημέρωσή τους.

Δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι, φοιτητές/σπουδαστές και άνεργοι επιλέγουν το διαδίκτυο για την ενημέρωσής τους.

Μέσο ενημέρωσης και εισόδημα/μόρφωση (Α’ Αθήνας)

Την τηλεόραση φαίνεται πως επιλέγουν οι πολίτες της Α’ Αθηνών με χαμηλό εισόδημα, σε αντίθεση με αυτούς που χαρακτηρίζουν μεσαίο το εισόδημά τους και ενημερώνονται από το διαδίκτυο. Στα «υψηλά εισοδήματα» η τηλεόραση υπερτερεί με «βραχεία κεφαλή».

Σε σχέση με το μορφωτικό τους επίπεδο, οι ερωτώμενοι επιπέδου Α’ βαθμιας εκπαίδευσης επιλέγουν την τηλεόραση έναντι του διαδικτύου, όπως και αυτής της Β’βάθμιας, ενώ το σκηνικό αλλάζει σε εκείνους με υψηλή μόρφωση, που επιλέγουν το διαδίκτυο.

Μέσο ενημέρωσης και εισόδημα/μόρφωση (Β’ Αθήνας)

Και στη Β’ Αθηνών τα ευρήματα της δημοσκόπησης της GPO είναι παρόμοια με αυτά της Α’ Αθηνών. Οι πολίτες με μεσαίο και υψηλό επίπεδο ενημερώνονται κυρίως από το διαδίκτυο, ενώ αυτοί με χαμηλό εισόδημα επιλέγουν την τηλεόραση.

Βάση μόρφωσης, οι ερωτώμενοι στη Β’ Αθηνών επιλέγουν την τηλεόραση (Α’βάθμιας και Β’βάθμιας μόρφωσης), ενώ αυτοί με υψηλή μόρφωση στρέφονται στο διαδίκτυο.