Υπάρχει πράγματι ένα πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας το οποίο όλοι οι συμμετέχοντες και οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνιστούσαν ανεπιφύλακτα σε τρίτους; Ένα πρόγραμμα που τριπλασιάζει το όφελος για την κοινωνία σε σχέση με την αρχική επένδυση υλοποίησής του;

Ασφαλώς και υπάρχει και μόλις συμπλήρωσε δέκα χρόνια συνεπούς πορείας και προσφοράς. Το World of Difference του Ιδρύματος Vodafone δίνει την ευκαιρία σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, προκειμένου να κάνουν τη διαφορά σε καίρια ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, με τη δύναμη της τεχνολογίας και της συλλογικής δράσης.

Μάλιστα, βάσει σχετικής έρευνας για τα 10 χρόνια υλοποίησης του World of Difference, παρατηρήθηκε πως το 100% των νέων επαγγελματιών και το 98% των ΜΚΟ που συμμετείχαν στην έρευνα, θα το συνιστούσαν ανεπιφύλακτα σε τρίτους. Παράλληλα, το 93% των συμμετεχόντων και το 75% των εκπροσώπων των ΜΚΟ, αναγνωρίζουν ότι οι νέες τεχνολογίες και η συλλογική δράση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση μίας πληθώρας ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, βάσει της έρευνας, για κάθε €1 που επενδύεται στο πρόγραμμα, επιστρέφεται στην κοινωνία ισοδύναμη αξία τουλάχιστον €3,1.

Η Ρούλη Χριστοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Βιώσιμης Ανάπτυξης και Ιδρύματος Vodafone, μας μίλησε για την ανάγκη που ενέπνευσε το World of Difference: “Ως Ίδρυμα Vodafone, στηρίζουμε τους νέους ανθρώπους με πληθώρα πρωτοβουλιών. Ειδικότερα για τους νέους που βρίσκονται στο μεταίχμιο μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας, θεωρούμε ότι το σύγχρονο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον είναι γεμάτο προκλήσεις. Γι’ αυτό επιδιώκουμε σταθερά να δημιουργούμε ευκαιρίες για την απόκτηση περαιτέρω κατάρτισης και εργασιακής εμπειρίας, καθώς αναγνωρίζουμε τον μοναδικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι γνώσεις, οι ιδέες και το όραμα των νέων επαγγελματιών στην ελληνική πραγματικότητα”. Παράλληλα, η κ. Χριστοπούλου τόνισε ότι το πρόγραμμα World of Difference υποστηρίζει τη νεανική απασχόληση, στηρίζοντας παράλληλα την κοινωνία, μέσα από την ενίσχυση του έργου των Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών.

“Το 2020, με την ευκαιρία των δέκα χρόνων υλοποίησης του προγράμματος, αποφασίσαμε την εκπόνηση μίας μελέτης μέτρησης και αποτύπωσης του κοινωνικού αντικτύπου του, ώστε να έχουμε απτά αποτελέσματα αυτού που εμείς ήδη γνωρίζαμε βάσει εμπειρίας» μας εξηγεί η Ρούλη Χριστοπούλου αναφορικά με τον τρόπο που προέκυψαν τα στατιστικά στοιχεία. «Τα ευρήματα της έρευνας μας δικαίωσαν και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που το World of Difference πραγματικά έκανε τη διαφορά για το συντριπτικό ποσοστό όλων των εμπλεκόμενων πλευρών”.

Το World of Difference έκανε τη διαφορά για τους συμμετέχοντες

H μελέτη Μέτρησης του Κοινωνικού Αντικτύπου (ΜΚΑ), εκπονήθηκε από την ομάδα της Υπηρεσίας Αξιολογήσεων & Μέτρησης Κοινωνικού Αντικτύπου του HIGGS, του 1ου Incubator & Accelerator για ΜΚΟ στην Ελλάδα, ο οποίος αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη του Ιδρύματος Vodafone για το World of Difference. Σύμφωνα με τα ευρήματά της που στηρίζονται στις απόψεις των συμμετεχόντων σε αυτήν (να σημειωθεί ότι συμμετείχε το 72% του συνολικού αριθμού των νέων εργαζομένων στο πρόγραμμα και το 71% των MKO), αν και το 45% των νέων ήταν άνεργοι πριν από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα, το 85% των νικητών συνεχίζουν να εργάζονται. Αξιοσημείωτο είναι ότι το 35% εξ αυτών παραμένει στον ίδιο Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, 17% σε άλλον οργανισμό, ενώ το 33% αξιοποίησε την εμπειρία προκειμένου να μεταπηδήσει σε άλλο τομέα.

Τα νούμερα αυτά είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά δεδομένου ότι στην Ελλάδα καταγράφονται από τα υψηλότερα ποσοστά νέων που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης, των αποκαλούμενων ΕΑΕΚ, στον ευρωπαϊκό Νότο. Αρκεί να αναφέρουμε ότι σύμφωνα με την Eurostat, το 2019, το 25,1% των νέων ηλικίας 20-34 ετών στην Ελλάδα ήταν ΕΑΕΚ δηλαδή «Εκτός Απασχόλησης, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης».

Από τα ευρήματα της μελέτης, ξεχωρίζει επίσης ο αντίκτυπος που είχε το World of Difference για τους συμμετέχοντες σε ατομικό επίπεδο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εμπειρία που απέκτησαν. Έτσι, κατά 84% θεωρούν ότι το πρόγραμμα τους βοήθησε να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και να ενισχύσουν το βιογραφικό τους, το 88% αναγνωρίζουν ότι ανέπτυξαν σημαντικές δεξιότητες, και το 92% ότι βελτίωσαν τις δεξιότητές του σε θέματα υλοποίησης και παρακολούθησης έργων.

Παράγεται αξία τουλάχιστον €3,1 για κάθε €1 επένδυσης στο World of Difference

Η μελέτη, εκτός της αποτύπωσης ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων, περιλαμβάνει και αποτίμηση με τη μεθοδολογία SROI (Social Return on Investment) για τα τελευταία τρία χρόνια του προγράμματος.

Η μεθοδολογία SROI αποτελεί μία μέθοδο μέτρησης της κοινωνικής αξίας ενός έργου, λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των άμεσα εμπλεκόμενων στη δράση. Διαφέρει από άλλες μεθόδους διότι δίνει λογιστική αξία σε μη εμπορεύσιμα αγαθά και λαμβάνει υπόψη τις εμπειρίες των εμπλεκομένων. Στο πλαίσιο αυτό, σε ό,τι αφορά την αποτύπωση της Κοινωνικής Αξίας που παράχθηκε από τα τρία τελευταία έτη του προγράμματος (2018-2020) προέκυψε ότι για κάθε €1 επένδυσης στο World of Difference παράγεται κοινωνική αξία τουλάχιστον €3,1.

Όπως ανέφερε η κ. Χριστοπούλου: “89 συμμετέχοντες, 81 ΜΚΟ, 434.000 έμμεσα ωφελούμενοι συνάνθρωποί μας, είναι μερικά μόνο από τα ποσοτικά στοιχεία που καταδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο του World of Difference σε βάθος δεκαετίας. Μέσω της μελέτης καταφέραμε να αποτυπώσουμε με νούμερα και ειδικότερα χρηματοοικονομικούς όρους και την κοινωνική αξία του προγράμματος”. Η Ρούλη Χριστοπούλου τόνισε εξάλλου το γεγονός ότι το πρόγραμμα τριπλασιάζει το παραγόμενο όφελος για την κοινωνία σε σχέση με την αρχική επένδυση υλοποίησής του, γεγονός που δίνει σε όλη την ομάδα του Ιδρύματος Vodafone νέα ώθηση για το μέλλον. “Με σύμμαχο την τεχνολογία της Vodafone, δηλώνουμε παρόντες προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά για την κοινωνία και τον άνθρωπο και το 2021”.

Για να δείτε τα υπόλοιπα ευρήματα και το σύνολο της μελέτης επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Vodafone εδώ.

Credits φωτογραφιών: Θάλεια Γαλανοπούλου