Η απαγόρευση τίθεται σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου 2022. Στην πραγματικότητα, η ΕΕ παρενέβη το 2018 όταν έγινε σαφές ότι δεν υπήρχε σχεδόν κανένας έλεγχος στον τομέα των τατουάζ ή στα συστατικά μέρη των χρησιμοποιούμενων προϊόντων. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) στο Ελσίνκι ζήτησε περισσότερη ρύθμιση, για λόγους ασφαλείας.

https://twitter.com/hashtag/savethepigments?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw

Από τις 4 Ιανουαρίου, η χρήση περισσότερων από 4.000 επικίνδυνων, αλλά προηγουμένως μη διευθετημένων, χημικών ουσιών στα μελάνια για τα τατουάζ θα απαγορευτεί σύμφωνα με τη νομοθεσία REACH του μπλοκ των 27 για τα χημικά. Αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνει πολλά συστατικά όπως η ισοπροπυλική αλκοόλη, η οποία -σύμφωνα με τους προμηθευτές μελάνης -υπάρχει στις περισσότερες χρωστικές στην αγορά.

https://t.co/zHqRjqDraA

Οι παραγωγοί μελανιού, με την απαγόρευση να πλησιάζει πλέον στον ορίζοντα, προσπαθούν χωρίς μεγάλη επιτυχία να παράσχουν εναλλακτικές λύσεις. Κάθε tattoo artist που συνεχίζει να χρησιμοποιεί μελάνι που περιέχει ισοπροπυλική αλκοόλη μετά τις 4 Ιανουαρίου παραβιάζει το νόμο και κινδυνεύει να κλείσει και να του επιβληθεί πρόστιμο.

https://t.co/RkCJFPE6bB

Οι μεγαλύτερες αλλαγές περιλαμβάνουν νέους κανονισμούς για τα μελάνια που περιέχουν ουσίες που μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο και γενετικές μεταλλάξεις ή να ερεθίσουν το δέρμα. Η επιστημονική έρευνα μέχρι στιγμής σχετικά με το εάν τα μελάνια για τα τατουάζ προκαλούν καρκίνο παραμένει ασαφής. Ορισμένες από τις ουσίες που βρίσκονται στα μελάνια έχουν αποδειχθεί καρκινογόνες, αλλά η άμεση σύνδεση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Από το 2022 και μετά, σημαντικά χρώματα δεν θα είναι πλέον διαθέσιμα στη βιομηχανία του tattoo. Ο λόγος για αυτό είναι ένας κανονισμός της ΕΕ για τη ρύθμιση ορισμένων συστατικών, καθώς δεν αντιστοιχούν στον κανονισμό της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα “REACH”. Επί του παρόντος δεν υπάρχει “επαρκής” εναλλακτική λύση για τις χρωστικές ουσίες “Blue 15: 3” και “Green7”. Για το λόγο αυτό, αυτά τα χρώματα έλαβαν μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2023. Η ΕΕ διαβεβαίωσε ότι έλαβε υπόψη τη διαθεσιμότητα ασφαλέστερων εναλλακτικών λύσεων, τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις του περιορισμού των σχετικών ουσιών και τις πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού και τις τιμές στις συζητήσεις της.

Λίγες ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας, οι τατουατζήδες λένε ότι ακόμα δεν γνωρίζουν πώς θα εφαρμοστεί η νομοθεσία και ποιες κυρώσεις θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Πηγή: Politico